Financiranje

Z raznimi oblikami financiranja, vam omogočamo, da si izberete vozilo, ki najbolj ustreza vašim željam. Sodelujemo z vsemi pomembnejšimi lizing ponudniki in vam uredimo financiranje hitro in enostavno, naši sodelavci pa vam bodo prijazno in strokovno svetovali pri izbiri najustreznejšega načina financiranja.

Finančni lizing

Finančni lizing je priljubljena oblika financiranja nakupa vozil, pri kateri je lizingodajalec pravni lastnik vozila do dokončnega poplačila s strani lizingojemalca. Finančno gledano je lizing enak kreditu, sklenitev lizing pogodbe pa je enostavnejša, cenejša, lažje izvedljiva in zahteva manj dokumentacije. To je oblika financiranja vozila, ki se prilagaja vašim željam oz. finančnim zmožnostim, saj se lahko prilagodi višino obroka in dolžino trajanja lizinga, s plačilom zadnjega obroka pa postanete lastnik vozila.
Doba financiranja je 12-60 mesecev, pravne osebe pa predmet lizinga vodijo kot svoje osnovno sredstvo in zanj obračunavajo amortizacijo. Prednost tovrstnega nakupa je tudi možnost upoštevanja vstopnega DDV in možnost financiranja DDV do končne uskladitve in poračuna z državo.

Operativni lizing

Operativni lizing ali poslovni najem je sodobna oblika financiranja namenjena vsem tistim, ki jih ne zanima lastništvo nad predmetom lizinga, temveč zgolj uporaba. To omogoča sprotno plačevanje DDV-ja in nižjo mesečno najemnino. Na koncu najemne pogodbe lahko vozilo odkupite, ga vrnete lizingodajalcu ali podaljšate najem. Tako se izognete riziku izgube vrednosti vozila ter vsem aktivnostim, ki so povezane s prodajo rabljenega vozila.
Doba najema je od 24 do 60 mesecev, začetno plačilo pa je odvisno od predmeta najema, bonitete lizingojemalca in predvidene dobe uporabe. Predmet lizinga je v celotni dobi najema v lasti lizingodajalca in voden kot osnovno sredstvo v njegovih poslovnih knjigah, pravne osebe pa mesečni strošek najemnine upoštevajo kot neposreden strošek.

Kredit

Kredit predstavlja klasično obliko nakupa vozila, pri kateri ob podpisu pogodbe postanete pravni in ekonomski lastnik vozila.

Zavarovanje

Lahko vam uredimo tudi sklenitev avtomobilskega zavarovanja po ugodnih pogojih, da boste lahko brezskrbno uživali v vožnji z vašim vozilom.